Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

     Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz jest właściwe w zakresie utrzymania stacjonarnych systemów teleinformatycznych, w tym systemów transmisyjnych, komutacyjnych, sieci transmisji danych, łączności radiowej, radioliniowej, satelitarnej oraz systemów informatycznych, systemów bezpieczeństwa oraz wojskowej poczty polowej w przydzielonym regionie odpowiedzialności, zapewniając ciągłość ich działania i jakość świadczonych usług.

 

     Region odpowiedzialności RCI Bydgoszcz obejmuje swym zasięgiem:

- woj. kujawsko-pomorskie,

- woj. wielkopolskie,

- woj. zachodniopomorskie,

- woj. pomorskie.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
gen. Józefa Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413131
fax. 261102004
rcibydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP