Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJA O WAKUJĄCYCH STANOWISKACH

     Informacji w sprawie wakujących stanowisk dla żołnierzy udzielają osoby wyznaczone do kontaktów:

   -  ppor Dariusz JUSIAK    tel. 261 413 483;
   -  st. chor. szt. Jarosław RODAK    tel. 261 427 013;
   -  pan Tadeusz KUBIAK    tel. 261 413 580.

 Adres e-mail: rcibydgoszcz.informacja@ron.mil.pl

     Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz realizuje zadania w zakresie utrzymania stacjonarnych systemów teleinformatycznych, w tym systemów transmisyjnych, komutacyjnych, sieci transmisji danych, łączności radiowej, radioliniowej, satelitarnej oraz systemów informatycznych, systemów bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa oraz wojskowej poczty polowej w przydzielonym rejonie odpowiedzialności, zapewniając ciągłość ich działania i jakość świadczonych usług.

To właśnie szeregi Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz mogą być dla wielu żołnierzy początkiem pracy zawodowej w administracji publicznej, logistyce, we współpracy międzynarodowej, a w szczególności w dziedzinie IT i CYBER bezpieczeństwie. Szczególnie te dwa ostanie aspekty są dla Nas priorytetem – na nich głównie opieramy Naszą działalność.

Rejonem odpowiedzialności Centrum jest północno-zachodnia część Polski. Nasze lokalizacje to głównie Bydgoszcz, Poznań i Szczecin oraz okoliczne miejscowości gdzie rozlokowane są zabezpieczane  jednostki wojskowe i instytucje Resortu Obrony Narodowej.

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz ściśle współpracuje z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, które jest jednostką nadrzędną oraz pozostałymi Regionalnymi Centrami Informatyki. Umożliwiamy zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami oraz systemami łączności i informatyki, doskonalenie wiedzy i umiejętności. Mamy zgrany, rzetelny i odpowiedzialny zespół ludzi, który służy swą wiedzą i pomocą a także wykonuje odpowiedzialne zadania, zapewniając ciągłość działania systemów teleinformatycznych i informatycznych, wysoki poziom świadczonych usług oraz bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Poza pracą można rozwijać także swoje zainteresowania i pasje, korzystać z szeroko pojmowanej rekreacji, sportu oraz kultury i sztuki.

     Współpracujemy z niżej wymienionymi uczelniami i szkołami średnimi:

- Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  w Bydgoszczy;

- Zespól Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy;

- Zespól Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu;

- Zespół Szkół Łączności w Szczecinie.

 

Zdjęcia

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
gen. Józefa Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413131
fax. 261102004
rcibydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP