Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
HISTORIA RCI BYDGOSZCZ

HISTORIA

REGIONALNEGO CENTRUM INFORMATYKI

BYDGOSZCZ

     Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz (RCI Bydgoszcz) swoją działalność rozpoczęło 1 stycznia 2018 r. na podstawie Decyzji Nr 1/Org./ISI Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przeformowania Inspektoratu Systemów Informacyjnych w Inspektorat Informatyki oraz na podstawie Rozkazu Nr PF-1/ISI/2017 Szefa Inspektoratu Systemów Informacyjnych z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przeformowania Inspektoratu Systemów Informacyjnych w Inspektorat Informatyki.

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz sformowane zostało na bazie przeformowanego Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy oraz rozformowanego Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Bydgoszczy i rozformowanych 1. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Poznaniu i 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Bydgoszczy. Centrum jest jednostką bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Inspektoratu Informatyki w Warszawie. Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz jest właściwe w zakresie utrzymania stacjonarnych systemów teleinformatycznych, w tym systemów transmisyjnych, komutacyjnych, sieci transmisji danych, łączności radiowej, radioliniowej, satelitarnej oraz systemów informatycznych, systemów bezpieczeństwa oraz wojskowej poczty polowej w przydzielonym regionie odpowiedzialności, zapewniając ciągłość ich działania i jakość świadczonych usług.

   Z dniem 1 lipca 2019 roku Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz podlega bezpośrednio pod Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) z siedzibą w Warszawie.

 

   Na podstawie decyzji Nr 134 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 października 2018 r. 
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta
Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:

  - Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy,
  - 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Bydgoszczy,
  - 1. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Poznaniu,
  - Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Bydgoszczy,


Jednocześnie Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz otrzymało imię:

  - generał brygady profesor doktor habilitowanej Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”

Ponadto, ustanowiono doroczne Święto Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz w dniu:

  - 18 października.

 

 

     W dniu 24.09.2019 r. ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej (D. Urz. MON poz. 187) Decyzja Nr 154/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz im. gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej ps. "Zo".

     Załączniki: decyzja, wzór odznaki pamiątkowej, wzór oznaki rozpoznawczej na mundur wyjściowy i wzór oznaki rozpoznawczej na mundur poloowy.

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
gen. Józefa Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413131
fax. 261102004
rcibydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP