Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz

REGIONALNE CENTRUM INFORMATYKI BYDGOSZCZ

Komenda

Sekcja Komunikacji Społecznej

Wydział Sieci Teleinformatycznych

Wydział Informatycznych Systemów Zarządzania Wiedzą

Wydział Informatycznych Systemów Zarządzania Zasobami

Wydział Informatycznych Systemów Wsparcia Dowodzenia

Wydział Systemów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Informacji Niejawnych

Sekcja Zabezpieczenia Funkcjonowania Systemów Teleinformatycznych

Sekcja Ogólna

Grupa Monitorowania Systemów Teleinformatycznych

Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Bydgoszcz

Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Poznań

Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Szczecin

go-up
Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
gen. Józefa Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413131
fax. 261102004
rcibydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP