Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz

     Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz (RCI Bydgoszcz) swoją działalność rozpoczęło 1 stycznia 2018 r. na podstawie Decyzji Nr 1/Org./ISI Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przeformowania Inspektoratu Systemów Informacyjnych w Inspektorat Informatyki oraz na podstawie Rozkazu Nr PF-1/ISI/2017 Szefa Inspektoratu Systemów Informacyjnych z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przeformowania Inspektoratu Systemów Informacyjnych w Inspektorat Informatyki.

     RCI Bydgoszcz sformowane zostało na bazie przeformowanego Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy oraz rozformowanego Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Bydgoszczy i rozformowanych 1. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Poznaniu i 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Bydgoszczy. Centrum jest jednostką bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Inspektoratu Informatyki w Warszawie.

     Z dniem 1 lipca 2019 roku Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz podlega bezpośrednio pod Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) z siedzibą w Warszawie.

go-up
Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
gen. Józefa Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413131
fax. 261102004
rcibydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP