Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz

     Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz jest właściwe w zakresie utrzymania stacjonarnych systemów teleinformatycznych, w tym systemów transmisyjnych, komutacyjnych, sieci transmisji danych, łączności radiowej, radioliniowej, satelitarnej oraz systemów informatycznych, systemów bezpieczeństwa i CYBER bezpieczeństwa a także wojskowej poczty polowej w przydzielonym regionie odpowiedzialności, zapewniając ciągłość ich działania i jakość świadczonych usług.

     Obszarem działalnosci Centrum jest w północno-zachodnia część kraju i obejmuje swym zasięgiem:

- woj. kujawsko-pomorskie;
- woj. wielkopolskie;
- woj. zachodniopomorskie;
- woj. pomorskie.

     Nasze główne lokalizacje to Bydgoszcz, Poznań i Szczecin oraz okoliczne miejscowości w których znajdują się obsługiwane przez Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz jednostki wojskowe i instytucje Resortu Obrony Narodowej. 

go-up
Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
gen. Józefa Dwernickiego 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413131
fax. 261102004
rcibydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP